Kontakt

Ellen Ravn Habekost eller Kirsten Jensen

elrh@ucl.dk                             10kirstenjensen@gmail.com

Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling

Øvrige medlemmer i projektgruppen fra Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling:
Henrik Ottosen
Lars Kjær Larsen
Ove Eskildsen

Følgeforsker: Søren Breiting. Aarhus Universitet. Institut for Undervisning og pædagogik. København. (DPU).

Projektet samarbejder med:
Forskning og Udvikling
Center for Anvendt Skoleforskning.
Forskningsprogram:Mad, Krop og Læring.
Kontakt: Programleder Morten Kromann Nielsen – mokn@ucl.dk
University College Lillebælt

UCL Logo_lille