Læring i skolehaven

Formålet med dette side er at sætte fokus på skolehaven som læringsrum i et pædagogisk og didaktisk perspektiv og dermed tydeliggøre potentialer og udfordringer både i eksisterende skolehaver og i nye tiltag.

Hvilke muligheder ligger der i forhold til den nye skolereform?
Hvilke styrker kan skolehaven bidrage med til elevernes lærings- og dannelsesproces?
Hvordan styrkes lærerens rolle som leder af disse læreprocesser?

Laboratoriehaven

Laboratoriehaven nær monumentområdet i Jelling

Hjemmesiden tilhører University College Lillebælt.
Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling.
Vejlevej 2, 7300 Jelling

Lærer- og Pædagoguddannelsen i Jelling samarbejder med

Forskning og Udvikling
Center for Anvendt Skoleforskning. Forskningsprogram: Mad, Krop og Læring.
Se her

Historielab.Nationalt Center for Historie-og Kulturarvsformidling.
Se herUCL Logo_lille